Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek

Voor het meest recente overzicht van de VWM-activiteiten en -aankondigingen, zie http://vlaamsewerkgroepmedievistiek.wordpress.com/

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek is een informele organisatie die de mediëvisten uit verschillende disciplines aan de Vlaamse universiteiten verenigt, namelijk (kunst-)historici, taal- en letterkundigen en archeologen. Door middel van bijeenkomsten en uitwisseling van informatie bevordert de VWM de samenwerking tussen mediëvisten met als doel het onderzoek naar de middeleeuwen te ondersteunen. De VWM telt op dit moment een honderdtal leden.

Jaarlijks worden er een viertal activiteiten georganiseerd, telkens rond een breed thema dat een interdisciplinaire benadering toelaat: de cursusdag, de studiedag, de doctorandidag en de Pirennelezing. De VWM organiseert ook ieder jaar in samenwerking met de Onderzoekschool Mediëvistiek de Vlaams-Nederlandse mediëvistendag, een studiedag waarop onderzoek in de mediëvistiek uit Nederland en Vlaanderen wordt voorgesteld.

Daarnaast ontvangen de leden van de VWM ook aankondigingen van congressen, studiedagen, publicaties, tentoonstellingen en initiatieven allerhande die relevant zijn voor de mediëvistiek.

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek is geen formele structuur, maar draait op de bijdrage van haar leden. Het secretariaat wordt waargenomen door twee vrijwilligers en staat in voor de mailings en de organisatie van de activiteiten. De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden en verschillende universiteiten en instanties, komt jaarlijks bijeen om de grote lijnen van het programma voor het komend academiejaar uit te tekenen.